จัดอบรม In-House Hands-on Workshop |Digital Forensics Foundation Course 4 Days | แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก