จัดอบรม Digital Evidence-Unlocking the secret course แก่เจ้าหน้าที่กฎหมายจากบริษัท SCBLIFE