ออกบูธงานสัมมนา Cyber Defense Initiative Conference 2015: CDIC2015