Tha Eng
 
 
หลักสูตรฝึกอบรม Computer Forensics สำหรับ ทนาย หรือเจ้าหน้าที่ IT

หลักสูตรอบรม Computer Forensics ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากมายจากการฝึกอบรมด้าน Computer Forensics จากประเทศอังกฤษ บ่อยครั้งที่เราพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือเก็บหลักฐานต่างๆจาก Computer forensics ซึ่งไม่ได้รับการอบรมวิธีการเก็บหลักฐานที่ถูกต้องและไม่เข้าใจถ่องแท้ในการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักกฎหมาย ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้าใจยอมรับในความสำคัญของการฝึกอบรมด้านการเก็บข้อมูลหลักฐานทางคอมพิวเตอร์คำศัพท์ต่างๆ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล อย่างเช่น วันและเวลาในการเก็บข้อมูลระบบ Metadata และประวัติการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่ถุกต้องและมีมาตรฐานเพื่อใช้แสดงในชั้นศาล

ดังนั้น Orion Hi-Tech จึงได้เปิดอบรมการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เหมาะสำหรับนักกฎหมายโดยเฉพาะ ซึ่งหลักสูตรนี้รวมไปถึง พื้นฐานของการทำ Computer Forensics metadata ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร Microsoft Word ประวัติการใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมแชร์ไฟล์ และ Skype. รายละเอียดการฝึกอบรมเราสามารถส่งให้ท่านถึงที่หรือสามารถมารับเองได้ที่ Orion Investigations เมื่อบริษัทได้รับการร้องเรียนจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ผิดนโยบายขององค์กรโดยพนักงานในองค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะต้องให้ผู้ชำนาญด้าน IT ทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของพนักงานว่ามีอะไรเกิดขึ้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สุดสิ่งที่สำคัญคือเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสงสัยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆใน Hard Drive เพียงแค่เปิดเข้าไปเพื่อดูข้อมูลการกระทำผิด ข้อมูลหลายร้อยข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง เช่น วันที่ และเวลา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการสืบสวน Orion Investigations สามารถฝึกอบรมในเรื่อง “forensic awareness“สำหรับพนักงาน IT หัวข้อหลักๆของการฝึกอบรบ เช่น พื้นฐานของ Computer Forensics,การรวบรวมหลักฐานทางดิจิตอล, อบรมการใช้เครื่องมือในการทำ Forensics Image และขั้นตอนการจัดเตรียมแผนการรับมือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น อย่างน้อยในองค์กรของท่านควรจะมีเจ้าหน้าที่ IT อย่างน้อย 1 ท่านที่ต้องได้รับการอบรมเรื่อง "forensic awareness"ซึ่งจะช่วยให้องค์กรคุณมีความพร้อมที่จะจัดการกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใด

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด คลิก

บริการ
 
 
 
 
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.