Tha Eng
 
 
ตรวจสอบ สืบสวน ข้อมูลหลักฐานจากโทรศัพท์
 
 
โทรศัพท์มือถือ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสือสาร โทรศัพท์มือถือใช้เป็นที่บันทึกข้อมูล, เก็บข้อมูล, ดูหนังฟังเพลงรวมถึงใช้ในการเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีความจุและฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย จึงเปรียบเสมือนเป็นโน้ตบุ๊คเครื่องหนึ่ง ทำให้การเก็บหลักฐาน, การค้นหา, วิเคราะห์ และการนำเสนอหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากการเราสามารถคัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวพยานหลักฐานต้นฉบับ ข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์มิอถือ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้
  1. อีเมล
  2. SMS
  3. รูปถ่าย
  4. วีด๊โอ
  5. ไฟล์เสียง
  6. ประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต
  7. ประวัติการใช้โทรศัพท์ (Call Log)
ข้อมูลเหล่านี้ล้วนอยู่ในโทรศัพท์มือถือ โดยแยกอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง,หน่วยความจำสำรอง (memory card) และ sim cardฟังก์ชั่นต่างๆที่มีอยู่ในโทรศัพท์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ทำงานด้าน Digital Forensic ต้องให้ความสนใจเทคนิคในการวิเคราะห์หลังฐานจากโทรศัพท์มือถือ
  • ต้องมีการทำเส้นทางการเก็บพยานหลักฐาน (chain of custody)
  • ต้องรู้ข้อจำกัดของการเก็บข้อมูล เช่น ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานไม่สามารถทำงานได้กับโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่น
  • ต้องค้นคว้าหาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
สนใจการวิเคราะห์หลักฐานจากโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Forensics) กรุณาติดต่อ
Orion Investigations Co.,Ltd.
email : hi-tech@orioninv.co.th
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.