Tha Eng
 
 
ตรวจสอบ มัลแวร์ (Malware)
 
 
มัลแวร์ (Malware) หรือ malicious software คือคำที่ใช้อธิบายโปรแกรมหรือโค้ดของโปรแกรมที่สร้างความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือการเข้าถึงข้อมูลความลับที่อยู่ในเครื่อง เช่น พาสเวิร์ดระดับความสามารถของมัลแวร์ เพิ่มขึ้นทุกปี โดยบริษัทที่มีเว็บไซต์มักตกเป็นเป้าหมายโจมตีของ Malware ผู้สร้าง Malware มักโจมตีเว็บไซต์บริษัทที่ขาดการป้องกันที่ดีหรือมุ่งเป้าไปที่พนักงานของบริษัทโอไร้อันอินเวสทิเกชั่นให้บริการการตรวจสอบ

Malware ในสองระดับ ดังนี้
ระดับ 1 - ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีมัลแวร์เพื่อระบุว่าเครื่องมีมัลแวร์ตั้งแต่เมื่อไหร่และมีได้อย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการกล่าวหาผู้กระทำผิดได้
ระดับ 2 - ใช้หลักการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) กับมัลแวร์ที่พบโดยการตรวจสอบโค้ดของมัลแวร์เพื่อหาคุณสมบัติของมัลแวร์นั้นและตรวจสอบว่ามัลแวร์ส่งข้อมูลอะไรออกไปบ้าง
บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.