Tha Eng
 
 
แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี 20/07/2558
Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ Orion Investigations Co., Ltd. และ ThaiCERT
เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี
(Handling Electronic Data That May be Used as Evidence)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

ร่วมพูดคุย/หาแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแนวทางปฏิบัติขององค์กร Association of Chief Police Officers หรือ ACPO ซึ่งเป็นสมาคมตำรวจของสหราชอาณาจักร ว่าอะไร/ประเด็นใดที่ศาลจะนำมาพิจารณาเมื่อคดีมีพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้อง และพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
มาร่วมกันทำความรู้จักกับการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจนำมาใช้เป็นหลักฐานในคดี
  Digital Forensics คืออะไร?
 • แนวทางปฏิบัติ ACPO สำหรับพยานหลักฐานดิจิทัล
 • หลักการทั้ง 4 ข้อของ Electronic Based Evidence
 • พยานหลักฐานดิจิทัลในศาล
 • การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (มาตรา 11)
 • กรณีศึกษา
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
10.00 - 12.00 น. ล้อมวงคุย หัวข้อ “ล้อมวงคุย หัวข้อ แนวทางการจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี(Handling Electronic Data That May be Used as Evidence)”
  วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ
 • พ.ต.ท.หญิง มนชนก จำรูญโรจน์ สารวัตรกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training Director/Executive Consultant ของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
 • คุณปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 สำนักงานการสอบสวน
 • Mr.Andrew Smith ผู้อำนวยการ Computer Forensics, Orion Investigations Co., Ltd.
  ดำเนินรายการโดย
 • คุณธงชัย แสงศิริ รองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.
 • คุณเสฏฐวุฒิ แสนนาม วิศวกร ส่วนงานงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล สำนักความมั่นคงปลอดภัย สพธอ.

บรรยากาศภายในงาน
 
 


>>รับชม VDO ย้อนหลัง<<
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.