Tha Eng
 
 
Computer Forensics กับ อินเตอร์เน็ต
 
 
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล เนื่องด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทําให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นระบบเปิดที่สามารถให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อได้โดยง่าย จึงมีผลทําให้เกิดการกระทำผิดทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
ตัวอย่างการกระทำผิดทางอินเตอร์เน็ต
  • การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการหลอกลวง หรือล่อลวงผู้อื่น
  • การเผยแพร่ข่าวสารที่ไม่เป็นจริง
  • การล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น
  • การลักลอบเข้าใช้ระบบ
  • การขโมยข้อมูล ลักลอบดูข้อมูลหรือลักลอบเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  • การปลอมแปลงเป็นผู้อื่น
กระบวนการใช้ Computer Forensics กับการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่
  • วิเคราะห์ Log อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Firewall Log , Router Log , Proxy เป็นต้น
  • ตรวจสอบ IP Address ผู้ต้องสงสัย ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต วันเวลา สถานที่ผู้ต้องสงสัย
  • ตรวจสอบร่องรอยในการบุกรุกระบบ การโจมตีของผู้ไม่หวังดี (Hacker) และชนิดของการโจมตีระบบ การใช้ซอฟท์แวร์ในด้าน Computer Forensics จะช่วยในการตรวจสอบการกระทำที่น่าสงสัยในระบบเครือข่ายของ รวมถึงการจัดทำการแสดงผลรายงานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.