Tha Eng
 
 
บทบาทของ Computer Forensic ในภาคองค์กรธุรกิจ
 
 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์(Computer Crime)นั้น หลายองค์กรอาจมองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นจึงไม่ได้ตระหนักถึงการป้องกันภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทำให้บางครั้งเกิดความเสียหายขึ้นอย่างไม่คาดคิด และกระทบต่อผลประกอบการและภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างไม่อาจประเมินค่าได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์มีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หากมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทำผิด Computer Forensic จะช่วยรวบรวมหลักฐานและสืบหาตัวผู้กระทำผิดได้ บริการ Computer Forensic ในภาคองค์กรธุรกิจไ ด้แก่ บริการการตรวจสอบการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสม การเปิดดูข้อมูลที่เป็นความลับ นำข้อมูลนี้ไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งนำข้อมูลไปดำเนินการทางกฎหมายComputer Forensic นั้นเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอยภัยขององค์กรในการควบคุมการทำงานของพนักงาน และป้องกันความเสียหายของข้อมูลทางธุรกิจ เพราะ Computer Forensic เป็นเครื่องมือในการระบุความผิดของพนักงานหาจุดบกพร่องในระบบขององค์กร จนถึงการค้นหาหรือเก็บหลักฐานสำคัญไว้ใช้ในการดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำความผิด
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.