Tha Eng
 
 
โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น บรรยายในหัวข้อ "Forensics Awareness & Incident Response Training (Half Day ) ให้กับ RIS Information Security & Risk Management Division 24/11/2557
 
โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ได้รับเกียรติให้เข้าไป บรรยายให้กับ RIS Information Security & Risk Management Division ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ซึ่งดำเนินธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในหัวข้อ "Forensics Awareness & Incident Response Training (Half Day ) ในวันที่ 19 พฤษจิกายน 2558 ระยะเวลาครึ่งวัน ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในเครือเซ็นทรัล เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่้ด้าน itและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Internal Auditor เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย จาก RIS Information Security & Risk Management Division , Top Suppermarket โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ Mr.Andrew Smith ผู้อำนวยการ Computer Forensics และ คุณ สมิทธ์ ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญ Computer Forensics ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ติดตามชมภาพบรรยากาศในงานใด้เลยคะ
 
องค์กรใดที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Forensics Awareness & Incident Response Training (Half Day ) จากวิทยากรที่ทำงานจริง ประสบการณ์ตรง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-111-6789-3 หรือ kunrisa@orioninv.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.