Eng Tha
 
อบรม Computer Forensics Awareness and Incident Response (1Day) 20/06/2017
 
วันที่ 20 กันยายน  2560 Orion Forensics ร่วมกับ Acinfotec จัดอบรมหลักสูตร  "Computer Forensics Awareness and Incident Response Training Course " ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วัน ให้กับผู้ที่สนใจ  โดยประเด็นสำคัญของหลักสูตรนี้คือ ความสำคัญของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล และตอบสนองต่อเหตุการที่เกิดขึ้นหากเกิด หากเกิด Insider Threats ในองค์กร โดยดำเนินการตามขั้นตอนการเก็บหลักฐานดิจิทัลที่ได้มารตฐานสากล ครบถ้วน สมบูรณ์
ข่าว
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of