Eng Tha
 
Faraday Bag 22/01/2018
 
 
การปกป้องพยานหลักฐานมือถือ เหมือนกับพยานหลักฐานดิจิทัลทั้งหลาย ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือจะต้องได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำลายระหว่างกระบวนการตรวจสอบ อันอาจเกิดขึ้นได้หากโทรศัพท์มือถือยังคงเชื่อมต่อกับ เครือข่าย ในการนี้โทรศัพท์มือถือจะต้องถูกตัดจากเครือข่ายทั้งหมดเพื่อหยุดการส่งและรับข้อมูล หรือการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกล (Remote Access) โดยปรกติจะกระทำการใช้เครื่องมือ ถุงฟาราเดย์ (Faraday Bag ) เพื่อปิดบังคลื่นสัญญาญวิทยุที่ส่งไปยังหรือออกมาจากโทรศัพท์ ตามรูปคือโทรศัพท์ที่แยกไว้ในถุงฟาราเดย์ ระหว่างการตรวจสอบ

ถุงฟาราเดย์ ทำหน้าที่ป้องกันคลื่นสัญญาญความถี่ทุกชนิดที่โทรศัพท์มือถืออาจรับได้ โดยใช้วิธีปิดกันสนามไฟฟ้าหรือคลื่นความถี่วิทยุ นอกจากนี้เรายังอาจตัดการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือจากทุกเครือข่ายโดยใช้วิธีห่อหุ้มโทรศัพท์ด้วยผ้ากันคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency ) และเปิดโทรศัพท์ไว้ที่โหมดการบิน (Airplane Mode) วิธีนี้จะนิยมใช้กันมากในการตัดสัญญาญจากโทรศัพท์มือถือ จากเครือข่ายต่างๆ ที่อาจเชื่อมต่อ แต่ยังมีวิธีอื่นๆนะครับ แต่วิธีใหนๆก็ตาม ต้องเป็นไปตามหลักปฎิบัตที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และต้องเป็นที่ยอมรับโดยประชามคมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ดิจิทัลว่าเป็นวิธีการที่ปฎิบัติได้จริงได้มาตรฐานตามหลักตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 17025:2005
ข่าว
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of