Eng Tha
 
 
หลักสูตรอบรมพิสูจน์หลักฐานสำหรับนักกฎหมาย 23/11/2018
 

หลักสูตรการฝึกอบรมหนึ่งวันสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับหลักฐานดิจิทัล 


หลักสูตรนี้จะเน้นที่การเก็บหลักฐานของแต่ละประเภทของหลักฐานทางดิจิทัล ที่พบบ่อยครั้งและนำไปดำเนินคดีทางกฎหมาย   รวมไปถึงหลักฐานอื่นที่ล้อมรอบหลักฐานทางดิจิทัล


วัตถุประสงค์
การฝึกอบรมจะเน้นหลักการพื้นฐานการทำ computer forensics ,เทคนิคเบื้องต้น  และคำศัพท์ต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญควรทราบ

จุดประสงค์
จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่กฎหมาย เข้าใจในแต่ละระดับของการทำ computer forensics เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของรายงานทาง Digital forensics และประเมินความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหลักฐานทางดิจิทัล โดยทาง Orion ได้เตรียมคู่มือให้กับผู้อบรมพร้อมกับหนังสือสือรับรองจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม


ระดับของหลักสูตร:
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายทั่วไป  ที่ทำคดีความหรือต้องจัดการกับหลักฐานทางดิจิทัล  ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน หรือมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาไม่เน้นด้านเทคนิค

สถานที่
Bangkok Business Center Building

เวลาที่อบรม
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคาค่าอบรม
9,950 บาท/คน (ไม่รวมภาษี)

 

Orion Forensics Training Calendar Year 2019

Feb

May

Jul

Sep

Dec


26-Feb09-May25-Jul26-Sep4-Dec


Early Bird !!

Register and pay before the 26th Jan 2019
1 Pax 9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax (15% Discount)

**Register after 26th Jan 2019.
Normal Rate.
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before
 the 20th Apr 2019
1 Pax 9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax (15% Discount)

**Register after 20th Apr 2019.
Normal Rate.
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before
 the 25th Jun 2018
1 Pax 9,950 Baht (10% Discount) Saving of 995 Baht
2 Pax (15% Discount)

**Register after 25th Jun 2019.
Normal Rate.
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before
 the 26th Aug 2019
1 Pax 9,950 Baht (10% Discount)
Saving of 995 Baht
2 Pax 15% Discount)

**Register after 26th Aug 2019.
Normal Rate.
**Price excludes vat

Early Bird !!

Register and pay before
 the 04th Oct 2019.
1 Pax 9,950 Baht (10% Discount)
Saving of 995 Baht
2 Pax (15% Discount)

**Register after 04th Oct 2019.
Normal rate.
**Price excludes vat

 

เนื้อหาในการอบรม


  1 – Introduction to Digital Forensics แนะนำComputer  Forensics
 • Define Digital Forensics คำจำกัดความ Computer  Forensics
 • Legal Considerations การพิจารณาในทางกฎหมาย
 • Integrity of Digital Evidenceความสมบูรณ์ของหลักฐานทางดิจิทัล

  4 - What Happens to Deleted Data? เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ลบไป

 • Live Data  ข้อมูลปัจจุบัน
 • Deleted Data ข้อมูลที่ลบไป

  2 - Investigation Fundamentals การตรวจสอบในขั้นพื้นฐาน

 • Best Practice Guidelines แนวทางการปฎิบัติที่ดีที่สุด
 • The Four Principles of Computer Based Evidence 4 หลักการพื้นฐานในการเก็บหลักฐานทางดิจิทัล
 • Identifying Electronic Sources of Evidence การระบุแหล่งที่มาของหลักฐานทางดิจิทัล
 • The Four Levels of Computer Data  ระดับของข้อมูลดิจิทัล 4 ระดับ
 • Types of Data ชนิดของข้อมูล
  • Persistent Data
  • Volatile Data

  5 – Types of Digital Evidence ชนิดของหลักฐานทางดิจิทัล

 • Types of Digital Evidence

  3 - Forensic Techniques / Terms Explained เทคนิคการทำ Forensics /ข้อกำหนดในการอธิบาย

 • การทำสำเนาพยานหลักฐานดิจิทัล
  • Forensic Image การทำสำเนา forensics
  • Forensic Clone  การโคลน forensics
 • Hash Values (digital fingerprint)ค่าแฮช ลายนิ้วมือทาง ดิจิทัล
 • Forensic Acquisition Reports รายงานการได้มาซึ่งหลักฐานทางดิจิทัล

  6- Understanding Digital Evidence ความเข้าใจในหลักฐานทางดิจิทัล

 • Time and Date Stamps (what you need to know)วันและเวลาที่แสตมป์(ข้อมูลที่นักตรวจสอบต้องรู้)
 • File Metadata (the hidden information)ไฟล์ เมทาดาต้า(ข้อมูลที่ซ่อนไว้ )
 • Internet History ประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • วิธีการดู E-mail Header
 
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of