Eng Tha
 
อบรมหลักสูตรDigital Evidence-Unlocking the secret สำหรับนักกฎหมาย 11/05/2018

วันที่ 10 พฤษภาคม  2561 ผู้เชี่ยวชาญ Orion Forensics จัดอบรมหลักสูตร "Digital Evidence-Unlocking the secret course " ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วันให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือทนาย ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการกับหลักฐานดิจิทัล

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กฎหมายหรือทนาย เข้าใจในแต่ละระดับของการทำ Digital forensics(พิสูจน์หลักฐานดิจิทัล) เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของรายงานทาง Digital forensics และประเมินความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหลักฐานทางดิจิทัล
 


 
ข่าว
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of