Eng Tha

อบรมหลักสูตรDigital Evidence-Unlocking the secret ให้กับเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย 7/3/2019

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญ Orion Forensics จัดอบรมหลักสูตร "Digital Evidence-Unlocking the secret course" ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วันให้กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องการเพิ่มทักษาะด้าน แนวทางการเก็บรวบรวมหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ทีถูกวิธีเป็นมาตรฐานสากล การนำเสนอหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในศาล เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

จุดประสงค์ ของหลักสูตรนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กฎหมายหรือทนาย หรือ เจ้าหน้าที่ Audit เข้าใจในแต่ละระดับของการทำ Digital forensics(พิสูจน์หลักฐานดิจิทัล) เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของรายงานทาง Digital forensics และประเมินความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหลักฐานทางดิจิทัล

หลักสูตรนี้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญอดีตตำรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลจากประเทศอังกฤษ UK Police officer ที่คร่ำหวอดอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญรวบรวมหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ประจำ Orion Forensics Lab เป็นระยะเวลา 6 ปีกว่า และยังขึ้นเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนำเสนอรายงานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในศาลต่างประเทศและศาลไทย

หากสนใจ In-House Training กรุณาติดต่อสอบถามSales โดยตรง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาส Orion Forensics จัดอบรมครั้งนี้ขึ้น
ข่าว
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of